Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hồng Trần
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đỉnh Đời  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): NNX870TN14 
Được yu thch:
Giao Linh
Anh Về Đi  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): NNX870TN15 
Được yu thch:
Lệ Thu
Kết Bạn Tm Thư  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1169NNX9 
Được yu thch:
Khuyết Danh
Sau Ngy Đ  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): NNX970TN17 
Được yu thch:
Giao Linh