Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Dương Tư Thng
Tn thật: Dương Tư Thng
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

11 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Hương Ma Hạ  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3701-02 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Lời Người Say  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3679-80 
Được yu thch:
Chế Linh
Ng Rẽ n Tnh  
Chất lượng:
Dư m (đĩa nhựa): Ng Rẽ n Tnh 
Được yu thch:
Thanh Thy
Ng Rẽ n Tnh  
Chất lượng:
Thương Ca 1: Kỷ Niệm Tnh Yu 
Được yu thch:
Thanh Thy
Tnh Tuyệt Vọng  
Chất lượng:
Thương Ca 1: Kỷ Niệm Tnh Yu 
Được yu thch:
Thanh Lan
Tnh Tuyệt Vọng  
Chất lượng:
Shotguns 8 (Alt.): Những Bi Ca Thương Đau 
Được yu thch:
Hong Oanh
Tnh Tuyệt Vọng  
Chất lượng:
Thanh Lan: 18 Tnh Khc Mun Đời 
Được yu thch:
Thanh Lan
Tnh Tuyệt Vọng  
Chất lượng:
Nhạc Xanh 4: Đm Trao Kỷ Niệm 
Được yu thch:
Hong Oanh
Tnh Tuyệt Vọng  
Chất lượng:
Dư m (đĩa nhựa): Ng Rẽ n Tnh 
Được yu thch:
Thanh Lan
Tnh Tuyệt Vọng  
Chất lượng:
Diễm Ca 2: Kỷ Niệm Chng Mnh 
Được yu thch:
Hong Oanh
Vết Loang  
Chất lượng:
Diễm Ca 3: Băng Nhạc Diễm Ca 
Được yu thch:
Trc Mai