Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Xun Pht
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

6 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Ba Ơi Con Bỏ Bar Rồi  
Chất lượng:
Trần Văn Trạch: v Ban Số Dzch 
Được yu thch:
ban Số Dzch
Con Ti Lấy Chồng  
Chất lượng:
Trần Văn Trạch: v Ban Số Dzch 
Được yu thch:
ban Số Dzch
Mừng Tuổi  
Chất lượng:
Trần Văn Trạch: v Ban Số Dzch 
Được yu thch:
ban Số Dzch
Trai Khn Tm Vợ Chợ Đng  
Chất lượng:
Trần Văn Trạch: v Ban Số Dzch 
Được yu thch:
ban Số Dzch
Xi Đ La Đ  
Chất lượng:
Tn Thanh (đĩa nhựa): TT 1167 
Được yu thch:
ban Số Dzch
Xun Yu  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương (đĩa nhựa): TC 3006 
Được yu thch:
Trung Chỉnh