Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Vĩnh Điện
Tn thật: Vĩnh Điện
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

11 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đ! Qu Hương Ti!  
Chất lượng:
Shotguns 26: Tiếng ht Elvis Phương 
Được yu thch:
Elvis Phương
Bi Ca Ha Bnh  
Chất lượng:
Shotguns 31: Ha Bnh 
Được yu thch:
Connie Kim
Ca Nguyện  
Chất lượng:
Thanh Thy 12: Tiếng ht Thanh Thy 
Được yu thch:
Thanh Thy
Hỡi Người Em Ha Bnh  
Chất lượng:
Shotguns 31: Ha Bnh 
Được yu thch:
Thi Thanh
Hy Ngồi Lại Gần Nhau  
Chất lượng:
Elvis Phương 2: Với Những Bản Tnh Ca 
Được yu thch:
Elvis Phương
Hy Ngồi Lại Gần Nhau  
Chất lượng:
Thanh Thy 5: Về Nguồn 
Được yu thch:
Elvis Phương
Từ Lng Qu Hương  
Chất lượng:
Shotguns 15: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Elvis Phương
Ti Chỉ Muốn Lm Người  
Chất lượng:
Jo Marcel 27: Băng Nhạc Jo Marcel 
Được yu thch:
Julie Quang
Vết Thương Sỏi Đ  
Chất lượng:
Elvis Phương 1: Những Tnh Khc Tuyệt Vời 
Được yu thch:
Elvis Phương
Vết Thương Sỏi Đ  
Chất lượng:
Shotguns 23: Khiu Vũ Con Đường Mới 2 
Được yu thch:
Elvis Phương
Xa Xi  
Chất lượng:
Shotguns 35: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Lệ Thu