Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Hồng Duyệt
Tn thật: Dương Hồng Duyệt
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đường Chiều  
Chất lượng:
Shotguns 15: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Khnh Ly
Đường Chiều  
Chất lượng:
Duy Khnh 1: Tiếng ht Duy Khnh 
Được yu thch:
Duy Khnh
Đường Chiều  
Chất lượng:
Phạm Mạnh Cương 6: Nhạc Chiều 
Được yu thch:
Duy Trc
Đường Chiều  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3401-02 
Được yu thch:
Duy Khnh