Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Văn Giảng
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

7 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Gi Chuyển Ma Thương  
Chất lượng:
Thương Ca 2: Định Mệnh Trong Tnh Yu 
Được yu thch:
Phương Dung
Gi Chuyển Ma Thương  
Chất lượng:
Trường Hải 11: Băng Nhạc Trường Hải 
Được yu thch:
Thanh Tuyền
Gi Chuyển Ma Thương  
Chất lượng:
Thương Ca: Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Phương Dung
Gi Chuyển Ma Thương  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3353-54 
Được yu thch:
Hong Oanh
Sầu Thước  
Chất lượng:
Diễm Ca 5: Thương Qu L Thương 
Được yu thch:
Thi Thanh
Thc Qun (Hồn Qun Reo)  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
ban Thăng Long
Tiếng Ht Dn Qu  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
Khuyết Danh