Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch nhạc sĩList Nhạc (theo Nhạc sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn nhạc sĩ:
Việt Lang
Tn thật: L Huy
More info: Ti liệu về nhạc sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Tnh Qu Hương  
Chất lượng:
Shotguns 28: Kỷ Niệm Sầu 
Được yu thch:
Khnh Ly
Tnh Qu Hương  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
Khnh Ngọc
Tnh Qu Hương  
Chất lượng:
Nghệ Thuật 3: Những Chuyện Tnh Khng Hối Tiếc 
Được yu thch:
Huy Khanh
Tnh Qu Hương  
Chất lượng:
Trường Sơn 1: Ht Giữa Qu Hương 
Được yu thch:
Sĩ Ph
Tnh Qu Hương  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 2: 18 Tnh Khc Qu Hương Yu Dấu 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết